IDIOMES:
Nuestra experiencia, nuestra mejor garantía.
Advand CO 100
 • envidrament màxim de 27 mm.
 • Secció de marc: 100 mm.

  Secció de fulla: 40 mm.

 • Juntes d'envidrament de E.P.D.M.
 • Topall d'encreuament per a alineació i estanqueïtat.
 • Coixinets de gran capacitat.
 • Pelfa d'estanqueïtat amb làmina.
 • Gran estanqueïtat a l'aigua i aire.
 • Orientada a grans balconeres.
 • · FINESTRES D'ALUMINI
 • · PERSIANES
 • · PORTES
 • · MAMPARES
 • · TENDALS
© Copyright Aluminios Orpe S.L.
Telf. Contacte: 93 716 03 29